Boda Gårdar

Boda Gård är en välarronderad sammanslagning av delar av gårdarna Boda, Nystorp, Helarp, Råssjö och Gullhult i Lommaryd socken. Gården ägs (sedan 2015) och drivs (sedan 2008) av Sandra & Magnus Bergqvist.

Under 2017 förvärvades även gården Nannarp, beläget utanför Haurida - ett välkommet tillskott i form av fina beten och blandskog.

Gårdarnas huvudsakliga näring är skogs- och jordbruk.  

Karta över Boda 1:5

Historia