En vinterdag för 100 år sedan...

En vinterdag för ungefär 100 år sedan kom en liten flicka på spark över isen på Bohultasjön. Hon var fem år gammal och hennes mamma hade just gått bort i barnsäng. Målet för färden var Boda Gård där det barnlösa paret Karlsson erbjöd flickan ett fosterhem. Så kom Margit Karlsson, senare gift Johansson, att bli arvtagerska till Boda Gård och allt sedan dess har gården förblivit i familjens ägo.